Uzņēmuma vajadzībām nepieciešama īpaša Informācijas Sistēma (IS) vai Datu Bāze? Varam palīdzēt!Piedāvājam:

  • izstrādāt atbilstoši Jūsu uzņēmuma biznesa procesiem pakārtotu IS risinājumu;
  • veikt IS ikdienas uzturēšanas funkcijas;
  • programmatūra kā serviss – pastāv iespēja nomāt izstrādāto IS risinājumu.

Uzņēmumam augot, rodas vajadzība sistematizēt un sakārtot darbības procesā iegūtos datus. Pat nelielas IS ieviešana uzņēmumā ļauj apkopot uzņēmumam svarīgo informāciju vienā vietā. Tā var būt:

  • klientu attiecību datu bāze – kuri no klientiem dod lielāku labumu uzņēmumam, kuri ir problemātiski. Aizejot pārdošanas personālam – dati paliek uzņēmumā.
  • sakārtot darba plūsmu uzņēmumā. Beidzies papīrs, jāsalabo dators, jānomaina spuldzīte – šo problēmu risināšanā pat nelielā uzņēmumā mēdz būt iesaistītas vairākas personas. Darba plūsmas IS atgādina izpildītājiem par pieteiktajām problēmām, bet pasūtītājiem – par to statusu. Katra no iesaistītajām pusēm var kvalitatīvāk organizēt savu darba laiku;
  • ja esi ražotājs, vari izveidot saviem klientiem pašapkalpošanās lapu pasūtījumu veikšanai. Piemēram, ja esi ražotājs (piemēram, maizes) un daļa tavu klientu ir gatavi izmantot pašapkalpošanās portālu – pasūtījumu uzreiz redzēs ražošanas daļā un visi pārējie interesenti, savukārt otra klientu daļa var nodot pasūtījumu izmantojot ierasto tālruni – ar operatora palīdzību. Visi pasūtijumi nonāks ražošanas daļā!
  • jūsu variants;

Esam strādājuši sākot ar vienkāršām datu bāzēm (normatīvo aktu saraksts pašvaldības lapai), gan veikuši integrācijas – palīdzējuši klientam saņemt datus no Interneta lapas uz tehnoloģijas ziņā novecojušu IS.

Par dažām sistēmām varam pastāstīt nedaudz vairāk: