Preiļu novada mājas lapas modernizēšana

Esam pabeiguši Preiļu novada mājas lapas modernizēšanas darbus. Ir izstrādāta pilnīgi jauna mājas lapa.

Vecā mājas lapa bija gan tehniski, gan morāli novecojusi. Tā bija uzbūvēta uz iepriekšējā mājas lapas izstrādātāja pašu izstrādātās saturas vadības sistēmas. Satura vadības sistēma nav tikusi atjaunota vairāk kā 10 gadus, kā arī to izstrādātāji nebija sastopami. Un lapas attīstīšana uz esošās satura vadības sistēmas bāzes būtu sarežģīta.

Pasūtītaja uzstādijumi bija:

 • mūsdienīga mājas lapa – pielāgota gan viedierīcēm, gan datoriem;
 • iespēja lapu pielāgot dažādāi informācijas izvietošanai lapā, piemēram, vajadzības gadījumā izmainot lappuses struktūru – bez slejam, trīs slejās utml;
 • iespēja katrā atsevišķā lapā vai apakšlapās malu slejās publicēt tieši konkrētai lapai pakārtotu informāciju;
 • lapai jāveic novada informēšana par sabiedriskiem notikumiem novadā, gan jāveic arī pašvaldības ieddzīvotāju informēšana par tās funkcijām un pakalpojumiem;
 • iespēja lapu izmantot kā sava veida arhīvu – viegli atrast un piekļūt vecākām fotogalerijām, datnēm;
 • pārcelt iepirkumu, domes sēžu, novada avīžu, saistošo noteikumu datu bāzes. Protams, pārcelt arī visas lapas pastāvēšanas laikā izveidotās ziņas;
 • iespēja uzturēt un apkalpot mājas lapu neatkarīgi no lapas izstrādātāja.

Jau pirmajā darba grupas tikšanās reizē, kā viens no labiem piemēriem tika apskatīta godalgotā Mančesteras pašvaldības mājas lapa – https://manchester.gov.uk/ Risināt problēmas un būt saprotamai vienkāršam novada iedzīvotājam. Tika paredzētas iespēja pakāpeniski pārveidot mājas lapu uz tādu lapas apmeklētājam saprotamu saturu.

Mājas lapa tika izstrādāta uz pasaulē populāras bezmaksas satura vadības sistēmas bāzes. Tas ļauj būt pilnībā neatkarīgiem no izstrādātājiem, iegūt savlaicīgus drošības problēmu labojumus, kā arī, vajadzības gadījumā – izmanot jau gatavus risinājumus – neatkarīgu izstrādātāju izveidotots SVS papildinājums kādu lapas vajadzību realizēšanai.

Lai arī satura vadības sistēmai ir pieejams liels apjoms papildinājumu, tomēr tie nespēja apmierināt specifiskās pasūtītāja prasības. Izstrādājām sekojošus papildinājumus:

 • saistošo noteikumu datu bāze;
 • izsludināto iepirkumu datu bāze;
 • novada iestāžu kontaktu datu bāze;
 • domes sēžu ierakstu datu bāze;
 • investīciju objektu datu bāze;
 • strukturēts failu saraksts;
 • pasākumu saraksti;
 • banneru karuselis;
 • videogalerijas;
 • meklēšana ziņās, lapās, datnēs, kontaktos.

Tāpat tika izstrādātas dažadi risinājumi redaktora darba atvieglošanai: ziņu radīšanas noteikumu iestatīšana, iespēja vienā vietā ievietotu informāciju parādīt citās lapās, katras lapas attēlojuma struktūras individualizēšana, utt.

Preiļu novada mājas lapas adrese: https://preili.lv/